д-р Калин Василев

лекар по дентална медицина

Безопасност и стерилност

Всички пациенти се задължават да декларират наличие на инфекциозни заболявания, общи съпътстващи заболявания, провеждани редовни контролни прегледи при общопрактикуващ лекар или инфекционист, наличие на симптоми на инфекциозни заболявания, контакт с инфекциозно-болни, прекарани такива в близкото минало и проведено лечение. При наличие на заболявания, пациентите се обслужват с еднократни инструменти и материали, след и последваща специална обработка на кабинета и в специално определено време.

Зъболекарският стол

Денталния юнит е СИРОНА С8+ печели награда през 2004 за най-добър юнит с възможност за почистване, стерилизация и дезинфекция в амбулаторни условия. Закупен е нов от фирма Медикал депо през 2009 г.

Дезинфекция

Пода на кабинета се третира с дезинфектанти по два или три пъти дневно. Пациентите използват калцуни за допълнителна сигурност. Всички накрайници на инструментите се обтриват с кърпички, напоени с дезинфекционна течност и допълнително се пулверизират с дезинфектант от друг вид за още по-голяма сигурност. Тази процедура се повтаря преди и след лечението на всеки пациент.

Стерилизиране на инструментариума

Стерилност в стоматологичния кабинет

Автоклавиране на дребен и едър инструментариум в автоклав клас Б. Подготвят се индивидуални комплекти, като се опаковат предварително с машина в специална опаковъчна хартия. После се подреждат в автоклава. Работи се със стерилни еднократни инструменти, извършва се ежедневна стерилизация и автоклавиране. Уреда е снабден с принтер, на който се отбелязва как е проведена стрилизацията на инструментите.

Консумативи

По-възможност се използват еднократни инструменти и консумативи - борери, канални инструменти, апликатори за адхезиви, някои от тях задължително се стерилизират преди работа.

Стерилност в стоматологичния кабинет

. . .

В кабинета се използват стерилни марли и компреси, конци и други консумативи на водещи производители, задължително автоклавирани и опаковани индивидуално.

Допълнителна сигурност

Използват се дезинфектанти за уста с всеки пациент, преди започване на манипулацията с еднократна полиетиленова чашка (задължително), за изплакване.

Работи се с ръкавици - латексови и нитрилни, след предварителна обработка на ръцете с дезинфектант (задължително).

desin

Кабинета има сключен активен договор с фирма за биологичен отпадък (по изискване на ЕС), за да не се допуска замърсяване на кабинета и околната среда.

shade