д-р Калин Василев

лекар по дентална медицина

- с до 30% отстъпка за стоматологичните услуги;

- с регламентирани регулярни профилактични прегледи;

- с включени безплатни процедури и удължена гаранция.

 

за повече информация

Този дентален план е създаден специално за малкия и среден бизнес, обединявайки най-често използваните дентални услуги. Основната му идея е да даде възможност на Вас - нашите клиенти, да се възползвате от предварително регламентирани услуги при преференциални ценови такси за годината.

 

Бизнес дентален план включва:

 

1. Два профилактични прегледа и две почиствания на зъбен камък и плака, плюс полиране на зъбите.

 

2. Изготвяне на личен амбулаторен картон, орален статус и оценка на хигиеннен статус. При необходимост се обсъжда план за лечение на пациента по допълнителен финансов план.

 

3. Лечението се провежда планирано в рамките на годината и има за цел пълното саниране на всички заболявания в устната кухина с модерни средства и методи. В рамките на този дентален план можем да разгледаме два варианта на лечение, съобразно клиничната картина на пациента.

 

4. В цената на отделните манипулации се калкулира допълнителна отстъпка до 30%, според вида на лечението (консервативно зъболечение, ендодонтия, протезиране и имплантология, избелване и козметична стоматология).

 

5. Гаранция от една година за всички манипулации и конструкции и две години при удължаване валидността на денталния план.

 

6. Всички услуги се фактурират т. к. съгласно чл. 204 и чл. 208 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), (Изменение - ДВ, бр. 110 от 21.12.2007г., в сила от 01.01.2008г.). Освобождаване от облагане на социалните разходи за вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки "Живот".

 

“Не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, т. 2, буква "а" в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато данъчно задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на извършване на разходите.”

 

7. При допълнително договаряне и фиксиране на по-висока годишна вноска, може да се регламентират и по-големи процентни отстъпки от стойността на стоматологичните услуги

 

8. При спешен стоматологичен проблем, в извънработно време, e възможно да се уговори допълнителен преглед, без допълнителна такса за извънредно посещение.

 

shade

Информационен бюлетин

Бондинг за безупречни усмивки

Бондинга е стоматологична процедура, при която се прилага композитен материал (твърд и пластичен) с цвета на естественит...

Бондинг - Кога и как?

Едни от най-често срещаните естетични дентални проблеми са козметичните дефекти на предните зъби. Обикновено това са изт...

всички публикации по темата
shade