д-р Калин Василев

лекар по дентална медицина

Интеграционен период на имплантите

Дата на публикацията: 02.03.2013

Времето, необходимо на импланта да се остеоинтегрира е доста дискутирана тема. То варира в широки граници. За зарастването са достатъчни 2-6 месеца. Оздравителният процес е свързан с т.нар. осреоинтеграция на импланта.

Поставяне на дентални импланти 

Денталните импланти се позиционират в алвеоларната кост на долната и горната челюст. Там съществуват много анатомически особености, някои от които създават ограничение при хирургична манипулация, свързана с имплантирането.

Имплантът може да се натовари, т.е. да се монтира върху него надстройка в различен етап от оздравителния период. Това определя следните фази:

1. Конвенционално натоварване - протезирането се извършва на втори етап, след като вече е приключил оздравителният период от 3-6 месеца

2. Ранно натоварване - конструкция се поставя най-рано до 48 часа след поставяне на имплантите, но не по-късно от 3 месеца.

3. Имедиантно възстановяване - възстановяване, поставено в рамките на 48 часа след интеграцията на импланта, но не в оклузия със срещулежащите зъби.

4. Имедиантно натоварване - конструкцията е поставена и в контакт със срещулежащите зъби (антагонистите) до 48 часа от интеграцията на импланта. В много случаи първо се налага поставяне на „оздравителна надстройка" (хийлинг абатмънт), която оформя по-добре гингивалния контур на последващата протетична конструкция. След това се поставя постоянната надстройка. Върху импланта се изработва временн, а по-късно и постоянна корона.

Временната корона е необходима, за да повлияе на правилното зарастване на меките тъкани около импланта и за по-добра естетика. Понякога се поставя едновременно и костна присадка или се изисква операция върху лигавицата поради естетически причини.

Последното има значение, когато импланта се поставя в областта на фронталните зъби. Тази операция позволява по-добър контрол над заздравяването. Някои импланти са едночасови, което означава, че там няма оздравителен винт. Към тях спадат т.нар. минидентални импланти. Те са много подходящи в областта на долните фронтални зъби, където обемът на костта е по-малък.

Ако случаите са подбрани внимателно, зъбите на пациентите могат да бъдат имплантирани и възстановени в една-единствена процедура - процедурата носи името Имедиантно имплантиране. В такива случаи се прави временната корона, за да се избегне промяна в захапката - докато имплантът се интегрира в костта.

● Още по темата
shade

Категории на публикациите

Последно добавени публикации

Добър зъболекар в София

Да се намери добър зъболекар в София, а и по принцип, не е лесно начинание. Зъболекарите са много. И...

arrow-small прочетете повече

Коронките - видове и приложение

Коронките представляват метални отливки, облицовани с порцелан или пластмаса, които се монтират с по...

arrow-small прочетете повече

Видове дентални импланти

Костно-гингивалните импланти заместват увредена или изгубена кост и гингива (венеца). Използват се т...

arrow-small прочетете повече

Денталните импланти в детайли

Зъбните (денталните) импланти са метални конструкции, изработени от титан. С тях се заместват лисва...

arrow-small прочетете повече