д-р Калин Василев

лекар по дентална медицина

Профилактика и лечение на кариес

Дата на публикацията: 16.02.2013

Зъбният кариес  е сериозно заболяване, с много висока епидемичност. Започва от малко белезникаво кариозно петно по повърхността на зъбите, което прогресира в дълбочина, разрушава твърдите тъкани и достига пулпата (нерва), причинявайки пулпит и гангрена.

Зъбните тъкани имат органична матрица (колагенови фибри 2-3%) и неорганична структура от апатитни кристали (хидроксилапатит и флуорапатит около 97-98% ). Кариозния процес започва с деминерализация на кристалите и деструкция на органичната матрица, това води до формиране на каверни (празнини дупки) в структурата на тъканите, които с времето се разширяват и задълбочават. Под действието на дъвкателните цикли се достига до отчупване на по-големи или по-малки парчета, оголване на зъбното ядро (пулпа), което води до пълна дисфункция на "болния" зъб.

Клинично, кариес се проявява по различни начини, в зависимост от разположението му по повърхността на зъба, вида му (остър или хроничен), дали е на млечен или постоянен зъб и дали се развива първично или по обработена вече повърхност. Според дълбочината си, той може да бъде повърхностен, среден, дълбок и много дълбок със засягане на зъбното ядро.

Симптоматиката му се състои в болка, причинена от различни дразнители като сладки или солени храни. Когато кариеса е по-малък предизвиква болка при употреба на топли или студени напитки, а когато е по-голям - може да доведе до невъзможност за хранене.

Морфологично кариеса има различни прояви - от бяло или белезникаво петънце, до масивно разрушение на целия зъб със засягане и на кореновата структура.

Важно е да се знае, че кариеса може и да няма симптоми в определени моменти от развитието си и само след обстоен стоматологичен преглед да бъде установена наличността му.

Според много автори на изследвания в стоматологичната теория и практика, кариеса е инфекциозно заболяване. С други думи: причинява се от определени микроорганизми, които нормално населяват устната кухина. Съществуват обаче и други фактори, влияещи в оформянето на патологията на това заболяване - възраст, наследственост, хигиена, ниво на здравна култура, квалифицирана дентална помощ.

Изключително важно е всеки пациент над 18 години да се преглежда поне един път годишно, а при деца до 18 години - 2 пъти годишно.

Като последствие на нелекувания кариес са гранулома и кистата, които могат да наложат отстраняването на зъба.

Лечение на кариес

За определяне на начина на лечение има голямо значение стадия на развитие на кариеса, неговата големина, възрастта на пациента и социалната му принадлежност. Лечението основно се дели на два типа - с изпиляване и без изпиляване. Малките кариозни петна и кариесите в начален стадий обикновено не се изпиляват, а се повлияват чрез флуоризиране или третирането им с леки флуорни препарати, лакове, гелове или разтвори за жабурене. По-големите кариозни петна и същинските кариеси се лекуват чрез изпиляване (отстраняване) на разрушената тъкан и заместването й с пломба (обтурация).

Лечението на зъбният кариес основно е свързано с почистването на унищожената структура, дезинфекцията на кухината в останалата здрава зъбна тъкан и запълването (пломбиране) на зъба.

Почистването се прави на етапи с машинка (турбина и микромотор), обикновено под упойка. Работи се с непрекъснато водно охлаждане, а водата се аспирира със слюносмукател. Получената кухина (кавитет) се дезинфекцира и се подготвя за пломбиране чрез обработка на "дентинната рана" с оглед предпазване от заболяване на пулпата. При необходимост се поставя се калциев препарат, циментова подложка и дентина се обработва с обезчувствител.

Видове обтуриране

Директно едносеансово - използва се течлива полимерна смола с различен вискозитет (гъстота) и различен цвят, в зависимост от цветовите нюанси на зъбите. Нанася се послойно и втвърдява със специални лампи. Залепването става с лепила (бондове), които издържат на големи дъвкателни натоварвания. Времето за изработка е от 20 - 90 мин.

Двуетапно и многоетапно обтуриране. Този тип на пломбиране се налаго тогава, когато трябва да се отсрочи завършването на пломбата за известен период.

Индиректна обтурация. Това са леченията с инлеи и фасите, които се изработват от зъботехник извън устната кухина като се взима се отпечатък от зъба или дигитален образ със специална камера. Инлеите и фасетите се залепват към зъба със специални композитни цименти.

Коронки и мостове. Те могат да бъдат метални, металокерамични, чисто керамични, циркониеви, метални или пластмасови. Изборът на материал определя сложността на лечението и неговата цена.

Всички тези начини за пломбиране (възстановяване) на зъбите са методи на лечение на зъбният кариес и най-вече методи за предотвратяване неговото развитие. Когато зъбният кариес навлезе в пулпната кухина (нерва) на зъба, се развива друго заболяване, още по-сериозно - т.нар. пулпит.

● Още по темата
shade

Категории на публикациите

Последно добавени публикации

Добър зъболекар в София

Да се намери добър зъболекар в София, а и по принцип, не е лесно начинание. Зъболекарите са много. И...

arrow-small прочетете повече

Коронките - видове и приложение

Коронките представляват метални отливки, облицовани с порцелан или пластмаса, които се монтират с по...

arrow-small прочетете повече

Видове дентални импланти

Костно-гингивалните импланти заместват увредена или изгубена кост и гингива (венеца). Използват се т...

arrow-small прочетете повече

Денталните импланти в детайли

Зъбните (денталните) импланти са метални конструкции, изработени от титан. С тях се заместват лисва...

arrow-small прочетете повече