д-р Калин Василев

лекар по дентална медицина

- с до 30% отстъпка за стоматологичните услуги;

- с регламентирани регулярни профилактични прегледи;

- с включени безплатни процедури и удължена гаранция.

 

за повече информация

Този дентален план е създаден специално за малкия и среден бизнес, обединявайки най-често използваните дентални услуги. Основната му идея е да даде възможност на Вас - нашите клиенти, да се възползвате от предварително регламентирани услуги при преференциални ценови такси за годината.

 

Бизнес дентален план включва:

 

1. Два профилактични прегледа и две почиствания на зъбен камък и плака, плюс полиране на зъбите.

 

2. Изготвяне на личен амбулаторен картон, орален статус и оценка на хигиеннен статус. При необходимост се обсъжда план за лечение на пациента по допълнителен финансов план.

 

3. Лечението се провежда планирано в рамките на годината и има за цел пълното саниране на всички заболявания в устната кухина с модерни средства и методи. В рамките на този дентален план можем да разгледаме два варианта на лечение, съобразно клиничната картина на пациента.

 

4. В цената на отделните манипулации се калкулира допълнителна отстъпка до 30%, според вида на лечението (консервативно зъболечение, ендодонтия, протезиране и имплантология, избелване и козметична стоматология).

 

5. Гаранция от една година за всички манипулации и конструкции и две години при удължаване валидността на денталния план.

 

6. Всички услуги се фактурират т. к. съгласно чл. 204 и чл. 208 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), (Изменение - ДВ, бр. 110 от 21.12.2007г., в сила от 01.01.2008г.). Освобождаване от облагане на социалните разходи за вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки "Живот".

 

“Не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, т. 2, буква "а" в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато данъчно задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на извършване на разходите.”

 

7. При допълнително договаряне и фиксиране на по-висока годишна вноска, може да се регламентират и по-големи процентни отстъпки от стойността на стоматологичните услуги

 

8. При спешен стоматологичен проблем, в извънработно време, e възможно да се уговори допълнителен преглед, без допълнителна такса за извънредно посещение.

 

shade

Информационен бюлетин

Зъбен камък

Зъбният камък представлява минерализирана зъбна плака (бактериална маса), която се формира върху зъбите. Ако не се отстр...

Профилактичните прегледи

Наличието на гингивит (възпаление на венците) и лош дъх (халитозис) не винаги се дължи на лоша хигиена или немърливост. ...

всички публикации по темата
shade